سلام مهمان عزیز.
از اینکه انجمن تخصصی حقوق را انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم.متاسفانه شما دسترسی کامل به سایت را بصورت میهمان نخواهید داشت برای استفاده از کلیه امکانات سایت,شما می بایست اقدام به عضویت در انجمن کنید.تبلیغات شما

تبلیغات شما


ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت تنظیم شده است امروز شنبه 29 آذر 1393, 10:16 pmتبلیغات شما

+ ارسال موضوع جدید+ ارسال پاسخ
 [ 1 پست ] 
نويسنده متن :
پستارسال شده در: شنبه 12 اسفند 1391, 9:45 am 
آفلاين


تاريخ عضويت: يکشنبه 6 اسفند 1391, 9:29 am

پست ها : 6
تشکر کرده اید: 0 مرتبه
تشکر شده:
6 مرتبه در 6 پست

کار تحقیقی

موضوع
بررسی عقد ودیعة در حقوق ایران
و مقایسه آن با فرانسهاستاد مشاور
دکتر نادر پورارشدعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ،استاد دکتر سیروس شهریاری

پاییز / زمستان 91

فهرست مطالب

عنوان صفحه


مقدمه................................................................................................... الف


فصل اول : ودیعه
1. بخش اول : کلیات و مفاهیم
 گفتار اول : تعریف عقد ودیعه............................................................................................6
 اول : از منظر قانون ..................................................................................................6
 دوم : دیدگاه فقیهان امامیه.............................................................................................6
 سوم : دیدگاه قرآن.....................................................................................................6
 چهارم : مصادیق ودیعه ...............................................................................................6

 گفتار دوم : شرایط و آثار عقد ودیعه ....................................................................................7
 اول : ودیعه، عقد است ...............................................................................................7
 دوم : مجانی باشد .....................................................................................................7
 سوم : رعایت ماده 190 ..............................................................................................7
 چهارم : مالکیت مودع ................................................................................................7
 پنجم : نوع ودیعه .....................................................................................................8
 ششم : علم اجمالی کافیست ............................................................................................8
 هفتم : عدم جواز تصرف ..............................................................................................8
 هشتم : شرط عوض در عقد ودیعه ....................................................................................8

2 بخش دوم : موجبات ضمان وديعه
 گفتار اول: ضمان با تفريط............................................................................................9
 اول : حكم ضمان در فرض تفريط با جهل موضوعى ....................................................................9
 دوم : حكم ضمان در فرض ايداع دوّم ..................................................................................9
 سوم : ايداع به اذن مالك...............................................................................................9
 چهارم : حكم ايداعِ دوّم با ضرورت يا مفهوم از اطلاق...................................................................9
 پنجم : ايداع در سفر و همراه بردن وديعه در سفر......................................................................9
 ششم: فرض ضرورى بودن سفر جهت حفظ وديعه ...................................................................10
 هفتم : وقوع تلف يا نقص در وديعه ..................................................................................10
 گفتار دوم : ضمان با تعدّى...........................................................................................10
 اول : عدم بطلان وديعه با نيّت غصب ...............................................................................10
 دوم : انكار وديعه ...................................................................................................11
 سوم : مخلوط كردن وديعه با غير آن ................................................................................11
 چهارم : باز كردن بسته بندى امانت ..................................................................................11
 پنجم : از بين بردن قسمتى از وديعه .................................................................................11
 ششم : اجاره وديعه به صورت مخالف نظر مالك .....................................................................12
 هفتم : باز كردن حرز و قفل وديعه و تصرّف در آن ......................... ..........................................12
3 بخش سوم : تعهدات در ودیعه
 گفتار اول : تعهدات مستودع یا امین.................................. ............................................12
 اول : حفاظت از مال امانتی ..........................................................................................12
 دوم : عدم استفاده از مال امانی......................................................................................13
 سوم : رد عین مال امانی ............................................................................................13
 چهارم : ضمانت امین ...............................................................................................13
 پنجم : رد مال به مالك واقعی ........................................................................................13
 گفتار دوم : تعهدات امانت‌‌گذار ....................................................................................13
 اول : پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.........................................................................13
 دوم : پرداخت هزینه نگاه‌داری ......................................................................................13


فصل دوم : مقایسه ودیعه در ایران و فرانسه

1. بخش اول : ودیعه در حقوق فرانسه و تطبیق با قانون ایران
 گفتار اول : ویژگی های ودیعه در فرانسه ................. .....................................................13
 اول : تعهد به نگهداری...............................................................................................13
 دوم : تعهد به استرداد................................................................................................14
 سوم : تفاوت نگهداری و حفظ ........................................................................................14
 چهارم : مجانیت......................................................................................................14
 گفتار دوم : ویژگی های مال ودیعه در فرانسه ................................................................15
 اول : غیرمنقول بودن.............................................. .................................................15
 دوم : مادی بودن...................... ..............................................................................15
 مالیت داشتن ................ ........................................................................................15

2. بخش دوم : تعهدات امین در قانون فرانسه
 گفتار ششم : مقایسه تهدات امین در فرانسه و ایران ..........................................................16
 اول : حکم کلی .......................................................................................................16
 دوم : حکم استثنایی..................................................................................................16
 سوم : محدوده حكم استثنایی..........................................................................................16

3. بخش سوم : بررسی تطبیقی چندی از مواد قانون مدنی در باب ودیعه در حقوق ایران و فرانسه ..............17

 نتیجه گیری ........................................................................................................
 فهرست منابع و مآخذ .............................................................................................
***

مقدمه

رساله حاضر کاوشی است در خصوص ماهیت و آثار عقد ودیعه در حقوق ایران و مقایسه با حقوق فرانسه و همچنین نتیجه تلاشی است در جهت پاسخ به مسائل و شبهات مختلفی که در خصوص ماهیت و آثار عقد ودیعه وجود دارد
مطالب تحقيق خود را در يك مقدمه و چکیده ، دو فصل و يك خلاصه و نتيجه گيري، در پايان، ارائه خواهم داد :

 در فصل اول این مجموعه تحت عنوان کلیات ودیعه جمع اوری شده است :
در آغاز بحث ودیعه، مناسب ديده شد كلياتي پيرامون اين تأسيس حقوقي با پيشينة طولاني بيان گردد تا بوسيلة آن علاوه بر يافتن آگاهيهاي بيشتر نسبت به آن، مباحث اين تحقيق نيز غني تر شود.

مطالبي كه در اين فصل مورد بررسي قرار خواهد رفت به ترتيب عبارت است از:
در بخش اول، گفتار اول از تاريخچه و قدمت اين تاسيس حقوق سخن به ميان خواهد آمد مفهوم لغوي و اصطلاحي حق شفعه را مورد توجه قرار خواهيم داد، و ضمن اشاره به تعريفهائي كه فقها و حقوقدانان در اين مورد ارائه كرده‌اند،‌ بيان خواهيم داشت كه هدف از يك تعريف چيست و در مورد موضوع مورد بحث چه تعريفي مناسب‌تر است. و در گفتار دوم به شرایطی که عقد ودیعه برای تحقق نیازمند است خواهیم پرداخت و در ادامه این بخش به اثاری که از وقوع عقد ودیعه سرچشمه می گیرد نظری خواهیم کرد
در بخش دوم، به موجبات ضمان در ودیعه خواهیم پرداخت اینکه کدام تعدی و تفریط موجبات ضمان در ودیعه را مهیا میاورد و امین را مسئول می سازد این بخش نیز در دو گفتار تهیه شده که در گفتار اول ضمان با تفریط و در گفتار دوم ضمان با تعدی بررسی خواهد شد
دربخش سوم. به تعهداتی که طرفین با انعقاد عقد ودیعه بر ضمه انان قرار میگیرد خواهیم پرداخت در گفتار اول به مسولیت ها و تعهداتی که امین یا مستودع دارد خواهیم پرداخت و در گفتار دوم تحلیل خواهیم کرد که ایا مودع هم مسولیتی دارد و اگر دارد از چه نوعی است ؟

 فصل دوم به بررسی و مقایسه ودیعه در ایران و فرانسه و جزییات ان خواهیم پرداخت :

مطالبي كه در اين فصل مورد بررسي قرار خواهد رفت به ترتيب عبارت است از:
در بخش اول ، به کلیاتی از قبیل ماهیت ودیعه در حقوق فرانسه و تعریف ان از منظر قاون گذار فرانسه می پردازیم و همچنین در ادامه این مباحث بیان خواهیم داشت به ویژگی های عقد ودیعه و ویژگی مالی که به ودیعه سپرده میشود از نگاه قانون فرانسه نظری خواهیم کرد
در بخش دوم، میپردازیم که امین در حقوق فرانسه چه تعدات و مسولیت هایی بر عهده دارد و ان را حقوق ایران مقایسه خواهیم کرد
دربخش سوم. به بررسی تطبیقی چندی از مواد قانون مدنی در باب ودیعه در حقوق ایران و فرانسه خواهیم پرداخت .

در پایان با تشکر از استاد بزرگوار «نادر پورارشد»عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد که با مشاوره های خود مرا در این مسیر هادی بودند و همچنین با تشکر از اسماعیل خرم نویسنده مقاله «عقد ودیعه» که علاوه بر در اختیار گذاشتن داشته های علمی خود در تدوین و تنظیم این پروژه نیز با راهنمایی ومشاوره های خود کمک شایانی در تهیه این مهم نمودند امیدوارم هر کجا که باشند شادکام و پیروز باشند و برای استاد ارزشمند جناب آقای دکتر شهریاری از اساتید ممتاز کشور و مدرس حقوق دانشگاه ازاد اسلامی بوشهر و استاد مشاور درس کار تحقیقی 1 آروزی توفیق روز افزون، سلامتی و عافیت از خداوند متعال و منان خواستارم و امیدوارم انچنان که شایسته باشد در اتی پاسخگوی زحمات گرانقدر ایشان باشم .
/ زمستان 1391
"الف"
چکیده

در اين کار تحقیقی چهار عنوان مهم زير مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف – تعريف ودیعه
ب – شرایط و آثار عقد ودیعه
ج – موجبات ضمان ودیعه
د – تعهدات در ودیعه
ه_ ودیعه در حقوق فرانسه و تطبیق با قانون ایران

الف – تعريف ودیعه :
ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف عقد ودیعه می گوید (( ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد ((

ب – شرایط و آثار عقد ودیعه :
1. اول : ودیعه، عقد است : لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد
2. دوم : مجانی باشد : و الّا عقد ودیعه نخواهد بود، بلكه اجاره است
3. سوم : رعایت ماده 190 : یعنی قصد و رضای طرفین ، اهلیت طرفین ، معین بودن موضوع و مشروعیت جهت را در صورت ذکر داشته باشد .
4. چهارم : مالکیت مودع : كسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد كه مالك یا قائم مقام مالك باشد و یا از طرف مالك صراحتاً یا تلویحاً مجاز باشد
5. پنجم : نوع ودیعه : ودیعه عقدی جائز است
6. ششم : علم اجمالی کافیست : برای وقوع عقد ودیعه گفتن صریح موضوع لازم نیست
7. هفتم : عدم جواز تصرف : تصرف و استفاده از مال مورد ودیعه از سوی ودیعه‌گیر جز اعمالی که برای حفظ آن ضرورت دارد، مجاز نیست.
ج_ موجبات ضمان وديعه :
تفريط و تعدّى در وديعه به نحوى كه صدق خيانت نمايد، موجب ضمان آن است به سبب تفريط و تعدّى، اگر چه تلف بعد از آن به سبب آفت سماويّه واقع شود.

د_ بخش سوم تعهدات :
تعهدات مستودع یا امین : حفاظت از مال امانتی ، عدم استفاده از مال امانی ، رد عین مال امانی ، امین مسئول اتلاف است نه تلف، رد مال به مالك واقعی
تعهدات امانت‌‌گذار : پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد ، پرداخت هزینه نگاه‌داری

ه : ودیعه در حقوق فرانسه و تطبیق با قانون ایران

کلید واژه ها : 1- عقد ودیعه 2- مودع 3- مستودع 4- تلف
5 –مجانا 6-جایز 7 –فرانسه 8- قانون مدنی

"ب"
(( در راستای حمایت از حق تالیف و زحمات مولف و پیشگیری از سوء استفاده از عنوان نگارنده ))

جهت دریافت کامل این کار تحقیقی (26 صفحه) :

1- به شماره 7908 528 0917 خرم تماس بگیرید(( قیمت توافقی ))

2- مراجعه حضوری به دفتر فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی بوشهر مراجه کنید


_________________
عاقبت خاک گل کوزه گران خواهیم شد


بالا
 مشخصات  
کاربران زیر از شما کاربر محترم dr khorram به خاطر این پست تشکر کرده اند
Esfandiari (شنبه 12 اسفند 1391, 4:21 pm)
تبلیغات شما
نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  
+ ارسال موضوع جدید+ ارسال پاسخ
 [ 1 پست ] 
تبلیغات شما


ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت تنظیم شده است امروز شنبه 29 آذر 1393, 10:16 pm

تاپیک های مشابه
 مباحث   نويسنده   پاسخ ها   بازديدها   آخرين پست 
موضوع ناخوانده دیگری در این انجمن موجود نیست. ایقان وجدان قاضی مقایسه سیستم های حقوق اسلام، ایران و فرانسه

Esfandiari

0

120

جمعه 9 فروردین 1392, 10:21 am

Esfandiari نمایش آخرین ارسال

موضوع ناخوانده دیگری در این انجمن موجود نیست. مقایسه تعرض به اسرار نوشتاری در قانون مجازات ایران و فرانسه

Esfandiari

0

101

يکشنبه 13 اسفند 1391, 9:36 am

Esfandiari نمایش آخرین ارسال

موضوع ناخوانده دیگری در این انجمن موجود نیست. مقایسه قانون اساسی ایران و هند

Esfandiari

0

112

شنبه 30 آذر 1392, 8:32 pm

Esfandiari نمایش آخرین ارسال

موضوع ناخوانده دیگری در این انجمن موجود نیست. مقایسه بزه تعرض به اسرار نوشتاری در قانون مجازات ایران و فرا

Esfandiari

0

79

دوشنبه 6 خرداد 1392, 11:20 am

Esfandiari نمایش آخرین ارسال

موضوع ناخوانده دیگری در این انجمن موجود نیست. هم سنجی دیوان محاسبات ایران-ژاپن-فرانسه

Esfandiari

0

91

يکشنبه 27 اسفند 1391, 9:51 am

Esfandiari نمایش آخرین ارسال

 


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان


مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد

انتقال به:  
cron
تبلیغات شما


تبلیغات شما
چرا ما ؟
آخرین اخبار دنیای حقوق را داریم
به روزترین مطالب حقوقی را داریم
متفاوت ترین انجمن ها را داریم